Page Animation

Colors

Mehdi Khoshkar

مهدی خوشکار خیری

مهدی خوشکار خیری

profile-pic
تلگرام

ست کردن وب هوک تلگرام

2019-03-15 10:38:29

برای ست کردن ربات خود به دامنه و هاست ابتدا باید دقت شود که دامنه اس اس ال دارد پس از بررسی این مورد از طریق نمونه آدرس زیر ربات هود را به هاست متصل کنید :

 

https://api.telegram.org/bot{yourBotAPI}/setWebhook?url=htttps://{yourdomain.com/AddressBot}

 

برای دریافت کد توکن ربات خود از طریق @BotFather منوی mybots ربات خود راانتخاب کنید و API Token انتخاب کنید و توکن دریافتی را جایگزین {yourBotAPI} کنید

برچسب ها :

وب هوک تلگرام

نظرات